با استعانت از خداوند متعال و در اجرا ي بند الف ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و ماده 55 آيين نامه اجرايي مربوط، سازمان بازرسی کل کشور از ظرفیت ناظران افتخاري، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد با اهداف زير بهره­مند مي­شود:

 1.جلب مشارکت عمومی در پذیرش مسئولیت اجتماعی، ارتقاء و گسترش فرهنگ مسئولیت‌پذیری و فعال کردن ظرفیت‌ مطالبه‌گری مردمی در مقابله با سوء جریانات، تخلفات و جرائم در دستگاه‌های اجرایی؛

 2.بهره‌گیری از ظرفیت و توان خبری، علمی، تجربی و تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارائه تحلیل محیطی و آسیب‌شناسی از عملکرد دستگاه­های اجرایی؛

 3.حصول اشراف و احاطه اطلاعاتی گسترده و عمیق سازمان نسبت به وقوع سوءجریانات، تخلفات اداری، جرائم و مفاسد مالی در دستگاه‌های اجرایی؛

 4.گسترش دسترسی­های سازمان در حوزه‌های تخصصی، به‌منظور شناسایی نقاط ضعف، گلوگاه­ها، ساختارها و فرآیندهای فسادزا در دستگاه­های اجرایی و برخورد با آن؛

 5.ایجادشبکه ساختاریافته، هدف­مند و قابل‌اعتماد از گزارشگران (سوت‌زنان) و افشاء کنندگان فساد؛

 

بدين‌وسيله از نيروهاي متخصص و كارشناس(از جمله روحانيون، قضات، اعضاء هيئت علمي، كارشناسان، متخصصان، مديران متعهد و صاحب تجربه اعم از شاغل يا بازنشسته در بخش دولتي و خصوصي، خبرنگاران، اعضاي تخصصي تشكل­هاي غيردولتي و مردم نهاد و ...) در شناسایی و کسب اخبار و اطلاعات مربوط به گلوگاههای فساد و تحقيقات و مشاوره‌هاي تخصصي به عنوان ناظر افتخاري برابر ضوابط دعوت به همكاري مي‌نمايد.

  شایان ذکر است عضويت در اين طرح افتخاري بوده و به هيچ عنوان رابطه استخدامي با سازمان بازرسي كل كشور ايجاد نخواهد كرد.

  

گزارشگر گرامی ؛

 درزمان اعلام اخبار، اطلاعات و یا گزارش های آسیب شناسی، سوءجریان و فساد دستگاه ها و سازمان های اجرایی، لطفاٌ به نکات زیر توجه فرمایید:

  1. اخبار و گزارش هایی که مستند و مقرون به صحت باشد در اولویت رسیدگی قرار خواهند گرفت.

 2. بر اساس ماده 2 قانون تشکیل سازمان، اخبار و گزارش هایی در صلاحیت رسیدگی سازمان قرار دارد که در خصوص عملکرد شرکت ها و مؤسسات و ارگانهای دولتی و یا مؤسسات و شرکتهای عامالمنفعه و سازمانهایی که تمام یا قسمتی ازسرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید، باشد.

 3. شایسته است جهت تسریع در روند رسیدگی، عنوان دقیق مرجع و دستگاه مورد خبر یا گزارش، ذکر گردد.

 4. سیستم به طور خودکار به اخبار و گزارش هایی که قبلاٌ به سامانه ارسال شده ترتیب اثر نخواهد داد مگر اینکه موضوع با خبر یا گزارش قبلی تفاوت داشته باشد،  لذا از ارسال اخبار و گزارش تکراری خودداری نمایید.